พนักงานรักษาความปลอดภัย
บริการเฝ้าระวังดูแลรักษาทรัพย์สินชั่วคราว