พนักงานรักษาความปลอดภัย
บริการรักษาความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน และสถานที่
รายละเอียด :

อาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า สำนักงานต่างๆ  ที่พักอาศัย โครงการหมู่บ้าน ห้างสรรพสินค้า สถานที่ก่อสร้างต่างๆ ทุกประเภท