พนักงานรักษาความปลอดภัย
บริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่จัดงานอีเว้นท์ ดูแลอำนวยความสะดวกด้านจราจร