พนักงานรักษาความปลอดภัย
ตรวจจุดปฏิบัติงานด้วย โปรแกรม QR CODE