พนักงานรักษาความปลอดภัย
วิทยุสื่อสาร (Communication Radio)