บริษัท รักษาความปลอดภัย
พิทักษ์กิจ จำกัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย
พิทักษ์กิจ จำกัด


เป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ดำเนินธุรกิจด้านการบริการรักษาความปลอดภัย มามากกว่า 40 ปี ภายใต้ชื่อบริษัท พิทักษ์กิจ จำกัดเราตระหนักถึง งานรักษาความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินเป็นสำคัญ รวมถึงความสงบสุขในสังคม

บริหารจัดการงานโดย

คณะผู้บริหารและทีมงานที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ประกอบไปด้วย อดีตนายตำรวจ นักธุรกิจเอกชน รวมถึงทีมงานสนับสนุนรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับแนวคิดมุ่งมั่น พัฒนางานด้านรักษาความปลอดภัย ให้มีความทันสมัย และดีที่สุด

พิทักษ์กิจคือชีวิต เป็นมิตรด้านบริการ
มาตรฐานมืออาชีพ

Serving You Professional Security Services

ผลงานของเรา

พนักงานรักษาความปลอดภัย ต้องผ่านการอบรม หลักสูตรตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558


อ่านต่อ

พนักงานรักษาความปลอดภัย ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต จากนายทะเบียน (ต่ออายุใบอนุญาตทุก 3 ปี)


อ่านต่อ

พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจากนายทะเบียน จะต้องติดเครื่องหมาย รปภ. รับอนุญาตไว้ในเครื่องแบบ


อ่านต่อ